ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิทยา    มูลเมือง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประชาบดีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)