ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิทยา    มูลเมือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ประชาบดีพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 21(หนองคาย)