ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.อ. เสรี    เชื้ออ้วน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวาวี
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2