ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวกัญรินทร์    รัตนศักดิ์นิธิ
ตำแหน่ง
  ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ป.นิติศาสตร์ อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053073000