ยินดีต้อนรับ


นางสาวกัญรินทร์  รัตนศักดิ์นิธิ
ครู โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

ชื่อ-สกุล
  นางสาวกัญรินทร์    รัตนศักดิ์นิธิ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ป.นิติศาสตร์ อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์