ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สิทธิศักดิ์    สมใจมาก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2