ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญธรรม    บุญมา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2