ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถวิล    วงษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยหินลาดใน
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2