ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมจิต    จันต๊ะบุญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโฮ่ง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2