ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุดร    สมฤทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเด่นศาลา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2