ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชูเกียรติ    เมืองงาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านลังกา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2