ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อิ่นคำ    ใจกันทะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโป่งเทวี
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2