ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วนิดา    ทองประเทือง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปักหมู
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2