ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทรงฤทธิ์    วรรณรักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2