ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรทิพย์    พุจารย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไทยสามัคคี
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3