ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปรานอม    จรเกตุ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าจั่น
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2