ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดิลก    ผ่องอักษร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่เจดีย์
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2