ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วธัญญู    พักดี
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางปรุ
สังกัด
สพป.ระนอง