ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุดม    ดีเอง
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางปรุ
สังกัด
สพป.ระนอง