ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พุธดา    ชัยชมภู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยม่วง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2