ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภูชิต    จินาเกตุ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางเบน
สังกัด
สพป.ระนอง