ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญฤทธิ์    ภู่ไพศาล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่างิ้ววิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2