ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประยูร    สุจริง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2