ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวีชาติ    พันธ์สกูล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โป่งน้ำร้อนวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2