ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จันทร์จีรา    จันทร์โฉม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)