ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิโรจน์    มหาวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลเวียงป่าเป้า
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2