ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลำใย    ทองดี
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นครขอนแก่น
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)