ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวี    จันทร์เขียว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโป่งเหนือ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2