ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วลัยรัชช์    ตอรบรัมย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางคล้าพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)