ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฤทธิไกร    ใจคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าสัก
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2