ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาณุพงษ์    โสนโชติ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหัวขัว
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1