ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชูชาติ    ชัยศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฮ่างต่ำ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2