ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วรยา    สายสุจริต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2