ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรศักดิ์    เบญจพลาภรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลแม่ลาว
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2