ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมภพ    บางเขียว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1