ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ. สมจิตร    หวายคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงมะดะ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2