ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ระพิพงษ์    ไชยลังกา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โป่งแพร่วิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2