ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนวย    จอมใจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2