ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเกียรติ    ไชยะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโป่งมอญ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2