ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แก้ว    เกตุมาตย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่าน้อย
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3