ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประวีณ    ศรีเพียรวิชานนท์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านช่างหม้อ
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2