ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จิตณรงค์    โคตรชมภู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1