ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพดล    พิพัฒน์รังสรรค์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สังกัด
สพป.สมุทรปราการ เขต 2