ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กมลรัตน์    สายโอ๊ะ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่วะวิทยา
สังกัด
สพป.ลำปาง เขต 2