ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฆนัท    ศรีนิล
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1