ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วรวีร์    ด่านทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2