ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภิญโญ    อุโคตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2