ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรรณา    อวัยวานนท์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 3