ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สฤษดิ์    โสดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดแกลบ
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2