ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมภาส    ศีลาสาร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ