ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธเนศ    พงษ์สีดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สมุทรสาครวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)