ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เยาวลักษณ์    เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ่าวลึกประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)